ANG DAPAT MAHIBALUAN PARTE SA BUSINESS

  1. San-o dapat magkuha sang “business permit”?

– Ang mga negosyante bag-o mag-umpisa sang negosyo sa sini nga banwa.

  1. San-o ang renewal sang business permit?

– Enero uno tubtub 20 ang wala sang penalty.

  1. Paano bayaran ang business tax & charges?

– Fees & charges pagabayaran sa ti-on sang pag-apply

ang business tax pwedi mabayaran quarterly.

  1. Ano ang quarterly deadline?

          1st Quarter ——- Jan. 20

           2nd Quarter —— April 20

           3rd Quarter ——-July 20

           4th Quarter ——- Oct. 20

5.  Pila ang penalidad ( interest kag surcharge) suno sa revenue

          tax code?

  1. Surcharge —  25% sang business tax
  2.  Interest   —   2% kada bulan

6.  Ano ang dapat nga himuon sang approved laminated business

      Permit?                               

             – Ini dapat ipatapik sa lugar nga dali makita sang inspector

                 sang sini nga banwa.

      7. Ano ang dapat himuon sang tag-iya sang business establishment kon siya  gusto

            mag-untat sang negosyo ?

             – Magsubmit sang sworn statement of gross sales or receipts for current calenda  

                year w/ in 30 days following the closure.

             – Magsulat address sa Mayor sang entention  sa pagsira sang business.

             – Maghatag sang certification halin sa Punong Brgy. nga nagapamatuod nga nag-

                 sira ang business.  

 

Information and Education Campaign          

 Municipality of Santa Barbara

 Province of Iloilo